تجهيز فرايند سيستم با سال ها تجربه و به کارگيري نيروي طراحان زبده خود در زمينه طراحي و راه اندازي فروشگاه ها، قادر به ارائه کليه خدمات طراحي به کارفرمايان عزيز مي باشد.

طراحی یخچال فروشگاهیاين خدمات شامل:

  • مشاوره
  • برداشت پلان وضعيت موجود فروشگاه
  • طراحي نقشه دوبعدي و پلان چيدمان يخچال ها و قفسه ها و…
  • طراحي سه بعدي فروشگاه
  • طراحي داخلي دکوراسيون فروشگاه
  • طراحي يونيت محصولات مطابق ميل کارفرما و ارائه ديتيل هاي اجرايي