1) نگهداری تجهیزات:

شرکت تجهیز فرایند سیستم با آموزش دوره ای پرسنل تعمیر و نگهداری فروشگاه ها ضمن ایجاد اطمینان خاطر برای مدیران فروشگاه

زمینه افزایش عمر مفید تجهیزات و تاسیسات فروشگاه ها را فراهم می نماید.

2) تخصصی:

به زودی ثبت نام دوره های آموزشی تخصصی شرکت تجهیز فرایند سیستم شامل اصول تبرید، تبرید پیشرفته، اتوماسیون در تاسیسات برودتی، بازیابی و کاهش مصرف انرژی در فروشگاه و همچنین سرویس و تعمیر میزصندوق های فروشگاهی از طریق همین سایت انجام می پذیرد.