نام فروشگاه: آل این آل

شهر: تبریز

متراژ:6800 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس...

 

نام فروشگاه: یاس-هفت تیر

شهر: تهران

متراژ:6000 متر

تعداد طبقات: 4 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1388

 

 

 

نام فروشگاه: رفاه- تبریز

شهر: تبریز

متراژ:3300 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1394

 

نام فروشگاه:تازه بازار- ارومیه

شهر: ارومیه

متراژ:400 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1390

 

نام فروشگاه: کوثر-قم

شهر:قم

متراژ:1500 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1390

 

نام فروشگاه: مجتمع تجاری حاج خلیلی

شهر: کرمان

متراژ:1400 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال...

 

نام فروشگاه: رفاه تهرانسر

شهر: تهران

متراژ:1750 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه:هایپر مارکت

سال تاسیس:1394

 

نام فروشگاه: کیدزی

شهر: تهران

متراژ:100 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: اسباب بازی

سال تاسیس:1392

 

نام فروشگاه: تخت جمشید-ارومیه

شهر: ارومیه

متراژ:5000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس :1392

 

 

نام فروشگاه: نان سحر-شریعتی

شهر:تهران

متراژ:450متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: نان و شیرینی

سال تاسیس :1393