نام فروشگاه:فایتون

شهر: کرمان

متراژ:4000متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1393

 

نام فروشگاه: رفاه رامسر

شهر:رامسر

متراژ:2000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه:هایپرمارکت

سال تاسیس:1394

 

نام فروشگاه:هایپر استار

شهر: شیراز

متراژ:13000 متر

تعداد طبقات: 2 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1390

نام فروشگاه:رفاه عظیمیه

شهر: کرج

متراژ:400متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه: پرلا-جزیره کیش

شهر: جزیره کیش

متراژ:1750 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه:هایپر مارکت

سال تاسیس:1393

 

نام فروشگاه: یاران دریان-آتی ساز

شهر:تهران

متراژ:290 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1394

 

نام فروشگاه: رفاه - پاسداران

شهر: تهران

متراژ:750 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1394

 

نام فروشگاه: اتکا-شهید فکوری

شهر: تهران

متراژ:2500 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1392

 

نام فروشگاه: هایپرمی-اکباتان

شهر: تهران

متراژ:9000 متر

تعداد طبقات: 3 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1392

 

نام فروشگاه: رفاه-کرمان

شهر: کرمان

متراژ:2000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1393