نام فروشگاه:رفاه

شهر: ساری

متراژ:3000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه:بامیکا

شهر: تهران- ولنجک

متراژ:200 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه: پالادیوم

شهر: تهران

متراژ:1800 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1392

 

نام فروشگاه: S&H

شهر: فریدون کنار

متراژ:1400 متر

تعداد طبقات:2طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1394

 

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: تهران-تهرانپارس

متراژ:2360 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395

نام فروشگاه: بهشت

شهر: محلات

متراژ:220 متر

تعداد طبقات:1طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه:رفاه-آیسان

شهر: تهران- آیت الله کاشانی

متراژ:820 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه: روبیان-قم

شهر: قم

متراژ:900 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1392

 

نام فروشگاه:فایتون

شهر: کرمان

متراژ:4000متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1393

 

نام فروشگاه: رفاه رامسر

شهر:رامسر

متراژ:2000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه:هایپرمارکت

سال تاسیس:1394