نام فروشگاه:دریانی

شهر: تهران

متراژ:400 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:سروش

شهر: شیراز

متراژ:1400 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: تهران-شیان

متراژ:2720متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1395

 

 

نام فروشگاه:سرای ایرانی

شهر: قم

متراژ:1200متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: ساری

متراژ:3000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه:بامیکا

شهر: تهران- ولنجک

متراژ:200 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه: پالادیوم

شهر: تهران

متراژ:1800 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1392

 

نام فروشگاه: S&H

شهر: فریدون کنار

متراژ:1400 متر

تعداد طبقات:2طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1394

 

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: تهران-تهرانپارس

متراژ:2360 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395

نام فروشگاه: بهشت

شهر: محلات

متراژ:220 متر

تعداد طبقات:1طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1395