نام فروشگاه:فروشگاه های زنجیره ای هایپر استار شعبه پارک سنتر

شهر: اهواز

متراژ:5000 متر مربع

تعداد طبقات:...

 

نام فروشگاه:فروشگاه نارسیب

شهر: تبریز

متراژ:200 متر مربع

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1399

 

 

نام فروشگاه:فروشگاه های زنجیره ای وین مارکت

شهر: کرمانشاه

متراژ:350 متر مربع

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه:...

نام فروشگاه:هایپر فامیلی

شهر: بابل

متراژ:1200 متر مربع

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1398

نام فروشگاه:مرغ زربال

شهر: تهران

متراژ:350 متر مربع

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر پروتئینی

سال تاسیس:1398

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: اراک

متراژ:650 متر مربع

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1398

 

نام فروشگاه:بوفه گمرک

شهر: شیراز

متراژ:350 متر مربع

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: فروشگاه میوه و سبزی

سال...

 

نام فروشگاه:مانوش

شهر: کرج

متراژ:120متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: فروشگاه پروتئینی

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:بامیکا

شهر:تهران

متراژ:150 متر

تعداد طبقات:1 طبقه

نوع فروشگاه:سوپرمارکت

سال تاسیس:1397

 

نام فروشگاه:هومان

شهر: قم

متراژ:1600 متر

تعداد طبقات: 2 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1397