نام فروشگاه:مانوش

شهر: کرج

متراژ:120متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: فروشگاه پروتئینی

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:بامیکا

شهر:تهران

متراژ:150 متر

تعداد طبقات:1 طبقه

نوع فروشگاه:سوپرمارکت

سال تاسیس:1397

 

نام فروشگاه:هومان

شهر: قم

متراژ:1600 متر

تعداد طبقات: 2 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1397

 

نام فروشگاه:سروش

شهر: شیراز

متراژ:160 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: مارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:پاکت

شهر: تهران

متراژ:300 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: پروتئینی

سال تاسیس:1396

 

 

نام فروشگاه:بامیکا

شهر:تهران

متراژ:300متر

تعداد طبقات:1طبقه

نوع فروشگاه:سوپرمارکت

سال تاسیس:1396

نام فروشگاه:تعاونی کارکنان

شهر: جزیره کیش

متراژ:650متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه: ایران مارکت

شهر:اصفهان

متراژ:1600متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه:هایپرمارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: بندر عباس

متراژ:2000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:روشا

شهر: نیاوران

متراژ:1600 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1396