نام فروشگاه:رفاه

شهر: تهران-تهرانپارس

متراژ:2360 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395