نام فروشگاه:پاکت

شهر: تهران

متراژ:300 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: پروتئینی

سال تاسیس:1396