نام فروشگاه: روبیان-قم

شهر: قم

متراژ:900 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1392