نام فروشگاه: رفاه رامسر

شهر:رامسر

متراژ:2000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه:هایپرمارکت

سال تاسیس:1394