Peridot

 

یخچال Peridot جهت عرضه میوه و سبزی تازه در نقاط مختلف یک فروشگاه برای کمک و عرضه هرچه بهتر میوه و سبزی انتخابی بسیار مناسب است…