Moonstone

 

یخچال موتور سر خود Moonstone  باامکان ایجاد  عمق های مختلف برای قفسه ها  ظاهری متفاوت از دیگر یخچال ها داشته ,وکاربری زیبایی برای محصولات ایجاد می کند…

 

دانلود کاتالوگ