GOLD-PL

 

کابین تک قلوی GOLD-PL گزینه اکثر فروشگاه ها و هایپرمارکت هایی میباشد که به محصول موتور سرخود نیاز دارند.

البته لازم به ذکر است که این کابین را هم به عنوان بالا صفری و هم بعنوان زیر صفری میتوان استفاده کرد.

دانلود کاتالوگ