Platin

فریزر دو قلوی Platin گزینه اکثر فروشگاه ها و هایپرمارکت ها می باشد.

این محصول در سه مدل زیر ارائه می گردد.

Platin SW 1520 :دارای یک اواپراتور برای هر دو قسمت فریزر بوده و عرض آن ۱۵۲۰ میلیمتر می باشد.

Platin SW 2000: دارای یک اواپراتور برای هر دو قسمت فریزر بوده و عرض آن ۲۰۰۰ میلیمتر می باشد.

Platin DW2090:دارای دو اواپراتور مستقل برای هر سمت فریزر بوده و عرض آن ۲۰۹۰ میلیمتر می باشد.

 

دانلود کاتالوگ