Platin

فریزر دو قلوی Platin گزینه اکثر فروشگاه ها و هایپرمارکت ها می باشد.

البته لازم به ذکر است که این کابین را هم به عنوان بالا صفری و هم بعنوان زیر صفری میتوان استفاده کرد.

Platin DW:دارای دو اواپراتور مستقل برای هر سمت فریزر بوده و عرض آن ۲۰۶۰ میلیمتر می باشد.

دانلود کاتالوگ