Gold

 

فریزر  یک قلوی Gold گزینه اکثر فروشگاه ها و هایپر مارکت ها می باشد.

این محصول دردو مدل زیر ارائه می گردد.

Gold Wall :از سه طرف شیشه دارد و بصورت دیواری مورد استفاده قرار می گیرد.

Gold Glass: از چهار طرف شیشه دارد و برای استقرار در  وسط فروشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

دانلود کاتالوگ