دیگر راه های ارتباطی

ایمیل: info@tf-ltd.com


کارخانه

آدرس: شهرک صنعتی پرند

ارسال پیام

نحوه آشنایی:

فایل:

اینجانب پس از مطالعه و بررسی نحوه استفاده تجهیز فرایند سیستم از اطلاعات مذکور موافقت خود را اعلام می دارم.

لطفا متن روبرو را در کادر زیر وارد کنید: captcha

مالکیت این وب سایت در اختیار شرکت تجهیز فرآیند سیستم می باشد و فرستنده این ایمیل اجازه استفاده از اطلاعات ارسالی را در تمامی واحدهای این شرکت می دهد.